بدون تعریف دقیق و فهم مشترک از جهش تولید نمی‌توان سازوکار مناسب و با اهداف قابل حصول طراحی کرد، بنابراین ابتدا به تعریف و بعد به الزامات جهش تولید می‌پردازیم.

«جهش» در لغت‌نامه دهخدا جستن، جهیدن، پرش و در انگلیسی JUMP و در فرانسه Mutation (موتاسیون) و در علم اقتصاد جهش تولید به معنای خلق ثروت و درآمد تعریف شده است.

دکتر بهمن عیار رضایی

صادرکنندگان فولاد سال گذشته به خوبی توانستند پرچم جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای هدف صادرات بالا نگه دارند و بار اصلی ارزآوری و تامین نیازهای ارزی کشور را به دوش کشند. این تلاش صادرکنندگان محصولات فولادی در کنار صادرکنندگان محصولات معدنی، کارنامه‌ای ۵/۸ میلیارددلاری را به جای گذاشته است که از این رقم، سهم فولادی‌ها بالغ بر چهار میلیارد دلار بوده است.

جعفر سرقینیمعاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت