مک مید:شورای عالی معادن کشور با حضور داریوش اسماعیلی« معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت» در محل این وزارتخانه برگزار شد.

  به گزارش مک مید، در این نشست موضوع تعیین حقوق دولتی مواد حاصل از لایروبی آب بندها و تالاب ها بر مبنای قیمت پایه حقوق دولتی سال برداشت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که مقرر شد با توجه به اینکه این مواد رسوبات معدنی محسوب می شوند و مشمول حقوق دولتی هستند، میزان و نحوه دریافت حقوق دولتی از آنها توسط شورای معادن استانها تعیین شود.

همچنین بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، برای این مواد فقط مجوز برداشت صادر می شود و مشمول پروانه بهره برداری نخواهند شد و شورای معادن استانها مجاز است از طریق برگزاری مزایده یا عدم برگزاری مزایده برای برداشت این مواد با اولویت حقابه داران تصمیم گیری کند.

در این جلسه همچنین روی درخواست شرکت سنگ آهن مرکزی(یزد) از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد مبنی بر تهاتر بدهی حقوق دولتی معادن سنگ آهن چغارت و سه چاهون با مطالبات بحث و تبادل نظر شد که با این درخواست مخالفت گردید