آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (به صورت فشرده) نوبت اول

احداث واحد خردایش و پیش­فرآوری سنگ آهن 

 1. نوع فراخوان: مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
 2. کارفرما: شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان (سهامی خاص)
 3. موضوع مناقصه: احداث واحد خردایش و پیش­فرآوری (کوبینگ خشک) سنگ آهن به ظرفیت خوراک ورودی ۵۰۰ تن در ساعت به صورت EPC
 4. محل اجرای پروژه: استان کرمان، شهرستان سیرجان
 5. مدت اجرای پروژه: ۶ ماه شمسی
 6. نحوه دریافت اسناد مناقصه: کلیه اشخاص حقوقی ایرانی که دارای توان فنی و اجرایی جهت انجام موضوع مناقصه می باشند و تمایل به شرکت در مناقصه را دارند، جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۱۳۴۱.۹۹۶۷.۱۸۲۱۳۷.۱ در وجه شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان نزد بانک گردشگری و با ارائه اصل فیش بانکی که الزاماً نام پروژه در فیش قید شده باشد، معرفی نامه کتبی معتبر و کارت ملی نماینده معرفی شده، در یکی از روزهای اداری تعیین شده به دبیرخانه شرکت واقع در دفتر مرکزی کارفرما به نشانی مندرج در بند ۹ مراجعه نمایند.
 7.  مهلت خرید اسناد: از تاریخ  ۰۶/۰۶/۱۴۰۰ حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز ۱۳/۰۶/۱۴۰۰
 8. مهلت تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند مدارک خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز ۲۰/۰۶/۱۴۰۰ به نشانی مندرج در بند ۹ تحویل و رسید دریافت نمایند.
 9. نشانی دفتر مرکزی کارفرما: تهران-سعادت آباد-بلوار مدیریت-بلوار فرهنگ-ابتدای کوچه نور-ساختمان مرکزی بانک گردشگری-طبقه سوم-دفتر توسعه و برنامه ریزی شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان – جناب آقای خسروی تلفن: ۰۹۱۲۲۴۵۸۰۶۷
 10. مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور آسه صنعت.
 11. سایر موارد:

۱.۱۱- حداقل امتیاز لازم در مرحله ارزیابی کیفی جهت بازگشایی سایر پاکت های پیشنهاد، ۶۰ امتیاز می باشد. تنها پیشنهاد شرکت هایی که دارای شرایط مندرج در اسناد ارزیابی کیفی بوده و حائز حداقل امتیاز لازم باشند، با تشخیص دستگاه مناقصه گزار بررسی خواهد شد.

۲.۱۱-  ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر پیمانکاران الزامی می باشد.

 

شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان