مدیر HSEE ایمیدرو و مدیر HSEE تهیه و تولید مواد معدنی ایران در بازدید از  شرکت ماهان سیرجان

پیشرفت شرکت ماهان سیرجان در حوزه ایمنی چشم گیر است

مدیر HSEE ایمیدرو، مدیر HSEE تهیه و تولید مواد معدنی ایران و هیئت همراه با هدف بررسی فعالیت های انجام شده در حوزه HSEE  شرکت ماهان سیرجان در معدن شماره ۵ گل گهر از این شرکت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ماهان سیرجان، در این بازدید ابتدا هیئت بازدید کننده از سایت معدن و کارگاه های پیمانکاران بازدید، و سپس در جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت ماهان سیرجان، مدیر HSEE سازمان ایمیدرو و هیئت همراه ، مدیران بخش های مختلف عملیات و HSEE معدن و نمایندگان پیمانکاران شرکت کردند.

 مهندس مهدی بهرامی مدیرعامل شرکت ماهان سیرجان در این جلسه گفت: حضور و بازدید مدیران در هر زمینه ای باعث پیشرفت و اعتلای آن مجموعه می گردد در حوزه HSEE نیز شرکت ماهان سیرجان پیشرفت های خوبی را با همراهی مدیران ایمنی سازمان ایمیدرو و مجموعه مجتمع سنگ آهن سیرجان داشته که امیدواریم این روند به خوبی ادامه پیدا کند.

در ادامه این جلسه دستگاه نظارت مجتمع سنگ آهن سیرجان به ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در معدن شماره ۵ گل گهر پرداختند و عدم وجود حادثه شدید انسانی در دو سال گذشته در معدن شماره ۵ گل گهر را از نکات حائز اهمیت و قابل توجه عنوان کرد.

امیر ولدخانی مدیر HSEE ایمیدرو و پرهام خواجه پور مدیر HSEE تهیه و تولید مواد معدنی نیز با قدردانی از فعالیتهای صورت گرفته در معدن ۵ گل گهر و توجه مدیران ارشد شرکت ماهان سیرجان به حوزه HSEE، این حضور و توجه را باعث افزایش کیفیت جنبه های HSEE  در معدن دانستند و پیشرفت این شرکت را در حوزه ایمنی چشم گیر عنوان کردند.

گفتنی است شرکت ماهان سیرجان چندی پیش در ممیزی سالیانه صورت گرفته از واحد های تابعه سازمان ایمیدرو با دریافت امتیاز سطح خوب و پیشرفت ۱۸ درصدی در حوزه HSEE، حائز سطح عملکرد خوب گردیده است.