حضور فعال شرکت ماهان سیرجان در دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران

دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار با حضور شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی سراسر کشور از ۱۹ الی ۲۱ اردیبشهت ماه سال جاری در محل هتل المپیک تهران برگزار خ