ماهان سیرجان

برگزاری جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی واحدهای روابط عمومی شرکت‌های تابعه هلدینگ

به گزارش روابط عمومی هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان، جلسه هم‌اندیشی واحدهای روابط عمومی‌ شرکت‌های تابعه هلدینگ، روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ با حضور مدیرعامل، مدیر روابط عمومی هلدینگ و مدیران روابط عمومی شرکت‌های تابعه در سالن جلسات هلدینگ برگزار شد. در این جلسه ضمن تبیین راهکار و سیاست‌های روابط عمومی، عملکرد ۶ ماهه واحدهای روابط عمومی‌ شرکت‌های تابعه مورد بررسی قرار گرفت.