ماهان سیرجان

به مناسبت میلاد پیامبر مهربانی ها صورت گرفت
اهدا خون کارکنان و پیمانکاران شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان، کارکنان و پیمانکاران این شرکت به مناسبت فرارسیدن میلاد پیامبر مهربانی ها و با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و کمک به هم نوع، با اهدای خون به کمک بیماران شتافتند.
در این کار خداپسندانه که به مناسبت میلاد پیامبر مهربانی ها و به همت واحد HSE شرکت ماهان سیرجان و همکاری سازمان انتقال خون شهرستان سیرجان در مرکز بهداشت کار شرکت ماهان سیرجان انجام شد، بیش از 50 نفر از کارکنان شرکت ماهان سیرجان و پیمانکاران این شرکت مشارکت کردند.