ماهان سیرجان

درباره شرکت ماهان سیرجان

شرکت توسعۀ فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان یکی از شرکت های زیر مجموعۀ هلدینگ صنایع و معادن ماهان است که در حال حاضر، عملیات بهر هبرداری، استخراج و اکتشاف محدود ه های معدنی در سطح کشور را برعهده دارد.

این شرکت بهره برداری و استخراج سنگ آهن در معدن شماره ۵ گلگهر واقع در شهرستان سیرجان را در برنامه دارد که پس از دو سال عملیات آماده سازی و باطله برداری، از سال ۱۳۹۶ وارد فاز بهره برداری شده و در حال حاضر با 800 نفر نیروی کار مستقیم، توانایی برداشت سالانه ۴۰میلیون تن باطله و تولید ۳میلیون تن سنگ آهن در این معدن را دارد.

حوزۀ اصلی فعالیت شرکت ماهان سیرجان، عملیات اکتشاف و استخراج و فراوری مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، انجام خدمات مهندسی در امور معادن و صنایع معدنی، خرید و فروش مواد معدنی، مشارکت در راه اندازی و بهره برداری از معادن و سرمایه گذاری در حوزۀ صنعت و معدن است و در حال حاضر، علاوه بر بهره برداری از معدن 5 گلگهر سیرجان، در حال انجام عملیات اکتشاف در محدوده های معدنی مختلف در حوزۀ سنگ آهن و سایر کانیهای فلزی و غیرفلزی است.

مأموریت اصلی شرکت ماهان سیرجان، تأمین خوراک پایدار زنجیرۀ فولاد در هلدینگ ماهان است و احداث کارخانۀ تولید کنسانتره به ظرفیت سالانه 2.5 میلیون تن به منظور تکمیل زنجیرۀ فولاد هلدینگ را در همین راستا آغاز کرده است.