ماهان سیرجان

صورت های مالی شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان تصویب شد

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در این جلسه ابتدا مهدی بهرامی مدیرعامل شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان، گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت به مجمع عمومی را ارائه کرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت شد.
در این جلسه، صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 1401 به تصویب سهامداران حاضر در مجمع عمومی رسید.
در پایان جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.