ماهان سیرجان

پروژه های توسعه

اهم پروژه های معدنی و صنعتی شرکت در حال حاضر شامل موارد زیر می باشد:

پروژه های اکتشافی در 20 محدوده معدنی و به وسعت 20.679 هکتار

پروژه احداث واحد سنگ شکنی و کوبینگ خشک به ظرفیت 5 میلیون تن در سال

پروژه احداث واحد کنستانتره سنگ آهن به ظرفیت تولید 2.5 میلیون تن در سال

پروژه احداث واحد گندله سازی به ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال

پروژه احداث واحد سنگ شکنی و کوبینگ خشک به ظرفیت خوراک ورودی مجموع هزار تن در ساعت

کارفرما: شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور آسه صنعت

پیمانکار: شرکت پدیده صنعت اوج

پروژه احداث واحد فرآوری سنگ آهن به ظرفیت تولید 2.5 میلیون تن در سال

کارفرما: شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور آسه صنعت

پیمانکار: قرارگاه خاتم الانبیاء

تصاویر مربوط به واحد فرآوری واحد کنستانتره

پروژه احداث واحد گندله سازی سنگ آهن به ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال

کارفرما: شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان

مشاور: شرکت مهندسین برسو

پیمانکار: قرارگاه خاتم الانبیاء