ماهان سیرجان

سنگ آهن دانه بندی شده

سنگ آهن دانه بندی شده

سنگ آهن دانه بندی شده فقط در کوره های بلند مورد استفاده قرار می گیرد چون عیار آن پایین است. عیار سنگ آهن مورد نیاز این روش، سنگ آهن با عیار بالای ۵۰ درصد می باشد. محصول تولید شده توسط این روش، با عیار ۶۰ الی ۶۸ درصد می باشد که مناسب کوره بلند جهت تولید فولاد میباشد.

در این روش، طی ۲ الی ۳ مرحله، عملیات خردایش انجام می شود و توسط سرند ارتعاشی، وابسته به اندازه آن ها به ۲ گروه ذیل تقسیم می شوند.

انواع سنگ آهن دانه بندی تولید شده بر اساس اندازه:
دانه ریز (Fines)
دانه درشت یا کلوخه (Lumps)
در نوع ریز دانه یا (Fines) ابعاد دانه ها بسیار کوچک بوده و اندازه آنها بین ۰ تا ۱۰ میلیمتر می باشد. ولی در نوع دانه درشت(Lumps)، دانه ها درشت تر بوده و اندازه آنها، بین ۱۰ الی ۳۰ میلیمتر می باشد. عیار این ۲ هم بین ۵۷ الی ۶۳ درصد می باشد ولی عیار ۴۲ درصد هم برای آن مشاهده شده است.